tiistai 29. kesäkuuta 2021

Kuivaniemen osakaskunta teki myös metsästysseuraa koskevia päätöksiä

Kuivaniemen osakaskunta kokousti 19.6.2021 Nuorisseuran talolla. Juttua kokouksesta löytyy em. liitteen sivulta 2, IiSanomat, Nro 21/2021.

"Vuodesta 2018 alkaen suunniteltu Vähäjärvi-Myllyoja luonnonhoitohanke päätettiin laittaa heti työn alle, kun se vain teknisesti on mahdollista. Työ suoritetaan Otso metsäpalvelut Oy:n toimesta. Hankkeen tarkoituksena on ennallistaa kuivattu Vähäjärvi ja siitä laskeva Myllyoja luonnonmukaiseksi pienvesistöksi sekä vähentää sen ravinne- ja kiintoainekuormitusta Perämereen. Hanke on 100 %:sti valtion rahoittama." 

"Myönnettiin lupa metsästysseuralle esteettömän luontotornin rakentamiseen Miettulanlahdelle"