sunnuntai 3. joulukuuta 2017

Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja kävi tutustumassa hirvitilanteeseemme 27.11.2017

Paikalle lehdestä saatui toimittaja Suvi Jylhänlehto ja valokuvaaja Pekka Fali. Vieraat ottivat vastaan metsänomistajat Antti Karen ja Tapio Kehus. Lisäksi seuramme puheenjohtajaa haastateltiin puhelimitse. Aiheesta tuli ulos lehdessä kaksi eri juttua jotka on esitelty alla.

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa hirvien vaelluksiin: "Hirvet eivät lähde enää sisämaahan talvilaitumille"

01.12.2017 Suvi Jylhänlehto

Metsästäjät ja maanomistajat Perämeren rannikolla ovat havainneet, että yhä useampi hirvi jää talveksi rannikolle.

Iin Kuivaniemellä maata omistavan Tapio Kehuksen mukaan lumentulo on viivästynyt Perämeren rannikolla, jonka vuoksi hirvet eivät lähde enää sisämaahan talvilaitumille vaan jäävät rannikolle.
Iin Kuivaniemellä maata omistavan Tapio Kehuksen mukaan lumentulo on viivästynyt Perämeren rannikolla, jonka vuoksi hirvet eivät lähde enää sisämaahan talvilaitumille vaan jäävät rannikolle. Kuva Pekka Fali
.

Hirvet pakkautuvat kesäksi rannikolle, mutta talvisin kun ruokaa on vähemmän, osa vaeltaa talvilaitumille sisämaahan. Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran johtokunnan jäsenen Tapio Kehuksen mukaan ilmastonmuutos on myöhästyttänyt talven tuloa Perämeren rannikolla, jolloin hirville on riittänyt ruokaa aiempaa pidempään. "Hirvet eivät lähde enää sisämaahan talvilaitumille vaan jäävät rannikolle."Kun lumi sitten tulee rannikollekin, hirvien ei enää kannata tuhlata energiaa vaeltamiseen, vaan ne jäävät rannikolle syömään männyntaimien latvoja.

Hirvieläinten populaatiodynamiikkaan ja kannanarviointiin perehtynyt erikoistutkija Jyrki Pusenius Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ei tyrmää Kehuksen päätelmää. On mahdollista, että hirvien vaeltaminen talvilaitumille on kytköksissä lumentuloon."

Puseniuksen mukaan näyttää siltä, että vaeltaminen on vähentynyt, mutta asiasta ei ole tehty tarkkaa tutkimusta.Hirvitalousalue on Puseniuksen mukaan "pienin mielekäs yksikkö" tarkastella hirvikannan kokoa ja vaihtelua."Ei voida ajatella, että jollain pienellä alueella olisi oma hirvikanta." Hän kuitenkin uskoo, että hirvitalousaluetta tarkemmalle tiheysarviolle olisi tilausta.

Hirvien paikallisvaihtelun seuraamista onkin jo Lukessa suunniteltu, mutta projekti tarvitsee rahoitusta toteutuakseen. "Huutoon yritetään vastata."

Laaja hirvitalousalue ei saa maanomistajilta kiitosta – Pienen alueen suuri hirvitiheys voi jäädä huomiotta

01.12.2017 Suvi Jylhänlehto

Metsästysseura kokee, ettei se pysty ajamaan metsänomistajien etua lupamäärien vähyyden vuoksi.

Tapio Kehus ja Antti Karen omistavat metsää Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran alueella.
He toivovat lisää hirvilupia, jotta metsävahingot vähenisivät, Kuva Pekka Fali

Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseura on tyytymätön viime vuosina saamiinsa hirvilupamääriin. Ennen vuotta 2012 seura on saanut lupia hakemansa määrän, mutta vuonna 2012 saadut lupamäärät romahtivat. Silloin hirvitalousalue laajeni. Alue, johon Kuivajoen pohjoispuoli kuuluu, kattaa nyt 800 000 hehtaaria. Mukana on muun muassa Pudasjärven kunta.

Viime vuonna Luonnonvarakeskus arvioi laskentojen perusteella, että hirviä on koko hirvitalousalueella 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Sen perusteella hirviluvat on jaettu koko alueen metsästysseuroille pinta-alan mukaan. Hirvitiheys vaihtelee kuitenkin paikallisesti.

Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseura sai omakustanteisessa helikopterilaskennassa maaliskuussa 2016 tulokseksi 12,9 hirveä tuhannelle hehtaarille. Laskennan suorittivat samat lentäjät, jotka tekevät laskentoja Luonnonvarakeskukselle. Seura valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle viime vuonna saamastaan hirvilupamäärästä. Noin 5 000 hehtaaria kattava seura haki 20 ja sai 7 lupaa. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Seura haki valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO), joka hylkäsi valituslupahakemuksen viime viikolla. Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran puheenjohtaja Reijo Kehus on päätökseen pettynyt.

Hän kokee, että hirvestys harrastustoimintana asetetaan oikeuden päätöksellä elinkeinotoiminnan eli metsätalouden edelle. Metsästäjien näkökulmasta hirvilupien tasajako hirvitalousalueella voi olla oikeudenmukainen, mutta hirvitihentymäalueiden maanomistajien näkökulmasta asia on toinen.

Yksittäiselle metsänomistajalle hirvien laiduntaminen taimikossa voi aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen taloudelliset tappiot. Kuivajoen pohjoispuolen metsästysseuran alueella yksi suurimmista maanomistajista on Antti Karen. Hänellä on 360 hehtaaria metsää, josta vajaa kolmannes on taimikoita. Hirvet koettelevat metsänkasvatuksen kannattavuutta. Parhaimmillaan hän on nähnyt maillaan seitsemän hirven lauman. Karen ei ole hakenut taimikoidensa hirvituhoista korvauksia, sillä hän kokee korvausjärjestelmän liian byrokraattisena. Eikä hän näe, että täydennysistutuksista olisi hyötyä. "Hirvet söisivät uudet taimet heti", Karen sanoo. Sen sijaan Karen suosii nykyään kylvämällä uudistamista. Kylvötaimet kasvavat tiheämpänä kuin istutustaimet ja jostain syystä hirvet suosivat muutenkin istutustaimia.

Kehuksen mukaan korvaussummat ovat minimaalisia menetyksiin nähden, jos arvokas tukkipuu menetetään.

Yksi hallinto-oikeuden perusteluista päätöksessä on, ettei metsästysseuran alueella ole raportoitu hirven aiheuttamia metsävahinkoja vuoden 2010 jälkeen. Kehuksen mukaan korvausten hakematta jättäminen ei voi olla peruste vähäisten hirvilupien määrään alueella. KHO:n päätöksen jälkeen hän on tullut lopputulokseen, etteivät metsästysseurat voi ajaa metsänomistajien etua, vaan metsänomistajien tulisi tehdä se itse. "Vaikka seuroilla on kyllä maanomistajien kanssa sopimus siitä, että huolehdimme hirvikannan järkevästä koosta." Kehus toivoo, että jatkossa pienen alueen hirvitihentymä otetaan paremmin huomioon.

Tänä vuonna seura saikin jo 20 hirvilupaa. "Suunta on oikea, mutta se ei ole lieventävä asianhaara KHO:n päätöksessä", Kehus sanoo.

lauantai 25. marraskuuta 2017

Uroskettu saaliiksi 25.11.2017

Sauli sai poistettua Martta-koiran avulla  ketun ravintoketjusta. Martan lisäksi tarvittiin hieman myös haulikon apua, totesi Sauli. Kettu painoin 8 kg.

Martta ketun kimpussa

maanantai 20. marraskuuta 2017

Metsästysvieraat saivat kaadettua aikuisen hirven

Jo ensimmäisenä metsästyspäivänä oli vierailla lukuisia havaintoja hirvistä, mutta haukussa ollut hirvi pääsi Simon puolelle. Toisena päivänä olikin jo parempi tuuri ja tappipääsonni päätyi vieraiden saaliiksi. Vieraat olivat tyytyväisiä näkemäänsa ja kokemaansa. Seuramme kiittää vieraita hyvästä yhteistyöstä. Vieraiden kommentti "on teillä kyllä aikamoinen määrä täällä hirviä", kuvaa hyvin seuran alueen hirvitilannetta. Valitettavasti nuo vieraiden havainnoimat hirvet jäävät nyt talvehtimaan alueellemme metsänomistajien kiuksaksi.

Tyytyväiset vieraat saaliinsa ympärillä 20.11.2017

maanantai 13. marraskuuta 2017

Yle Pohjois-Suomen toimittaja ja kuvaaja kävivät vierailulla seuramme majalla 13.11.2017

Yle tiimin puolelta mukana olivat toimittaja Pekka Loukkola ja kuvaaja. Metsänomistajia edustivat Teuvo Karen ja Tapio Kehus. Seuramme puolesta kommenttia antoivat Ilkka Kaarre ja Reijo Kehus. Aiheena oli alueemme erikoisuus runsaan hirvikannan muodossa. Ylen sivuilta aiheesta tuli  juttu ulos 16.11.2017, joka kokonaisuudessa on esitelty alla kuvan jälkeen. TV -juttu löytyy klikkaamalla seuraavaa linkkiä juttu alkaa kohdasta 2 min 39 sekuntia.

Haastattelussa Teuvo Karen

Metsästysseura ei hyväksynyt Riistakeskuksen arviota, tilasi helikopterin todistaakseen hirvien suuren määrän alueellaan

Riistakeskuksen mukaan hirvien määrissä voi olla hetkellisesti suuriakin alueellisia eroja. Taimituhoihin tympääntyneet metsästäjät haluavat kiistan korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
Hirvien metsästys


Hirvi juoksee pellolla.
Hirvikannat ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa.AOPII
Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran metsästysmajan pihalla odotellaan jo hirvenpyyntikauden päättymistä. Takana on kaksi jahtiviikonloppua, ja liki kaikki luvat on jo ammuttu täyteen.
Metsästysseurassa ollaankin jo vuosia oltu todella tyytymättömiä heille myönnettyjen lupien määriin.Hirviluvat 2009-2017 Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura
Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästyseuran anotut ja myönnetyt hirviluvat vuosina 2009-2017.Yle Uutisgrafiikka

Seura on tehnyt valituksen Suomen riistakeskuksen seuralle myöntämistö hirviluvista vuosilta 2014–2016. Nyt seurassa halutaan katsoa valitusprosessi loppuun asti. Paraikaa odotellaan päätöstä, saako seura valittaa hirvilupapäätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Valituslupa olisi hirvilupien osalta maamme ensimmäinen.

Hirvien määrästä iso näkemysero

Valitusten teko liittyy metsästysseuran ja Riistakeskuksen väliseen näkemyseroon hirvien alueellisesta määrästä. Metsästysseuraa ajaa valituksiin metsänomistajien taimikoiden kokemat hirvituhot.
Hirviä on alueella paljon, vakuuttaa seuran puheenjohtaja Reijo Kehus.
– Meidän alueemme hirvitihentymä on suuri. Tarvitsemme lupia huomattavasti enemmän kuin Riistakeskus on myöntänyt. Maanomistajat ovat hermostuneet hirvivahinkoihin, kertoo Kehus.


Metsänomistaja Teuvo Karen Kuivaniemi.
Teuvo Karen on lopen kyllästynyt hirvien aiheuttamiin metsävahinkoihin.Pekka Loukkola / Yle

Metsänomistaja Teuvo Karenilla on hirvenmetsästysalueella taimistoa 13 hehtaaria. Hirvet ovat taimikoissa jatkuva riesa.
– Hirvi syö mäntyä ja kuusta. Pahimmillaan taimet kuolevat. Jäljen se jättää taimikkoon nappaamalla vaikkapa kuusenlatvan.
Kun lupien määrää lisätään, valitukset vähenevät.
HARRI HEPO-OJA
Metsänomistajan laskelmien mukaan alueella on kolminkertainen määrä hirviä Luonnonvarakeskuksen arvioihin verrattuna.
Karen on kutsunut kaksi kertaa hirvivahinkojen tarkastajan mailleen. Näkemyserot vahinkojen määrästä ovat tuntuvat.
– Hirvivahinkoasiassa metsänomistaja jää maksumieheksi.

Arvio vastaan laskenta

Metsästysseuran puheenjohtaja Reijo Kehus kertoo seuran kustantaneen helikopterivalvontalennon hirvien laskemiseksi, jotta niiden määrä ei jäisi pelkkien arvioiden varaan.
– Helikopterilennolla laskettiin hirvitilanne. Sen mukaan saatiin tulos, että hirviä on 12,9 tuhannella hehtaarilla, kun Luonnonvarakeskuksen eli Luken arvio on 2,3.


Näkymä kiikarin läpi hirvipassissa.
Antti Pylväs / Yle

Kuivaniemen rannikko Perämerellä on hirvien perinteistä talvilaidun- ja vasomisaluetta. Metsästäjät ovat panneet merkille, että hirvien vaeltaminen alueelta toiselle on vähentynyt.
– Hirvet eivät liiku entiseen malliin sisämaahan. Siihen vaikuttavat leudot talvet. Kun ruokaa riittää, niin tännehän ne jäävät, kertoo Reijo Kehus.

Hirvikantoja seurataan vuosi vuodelta

Suomen riistakeskuksen(siirryt toiseen palveluun) riistapäällikön viransijainen Harri Hepo-oja tuntee Kuivaniemen tilanteen. Valitukset ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi.
– Aina silloin tällöin hirvilupien määrästä tulee valituksia. Kun lupien määrää lisätään, valitukset vähenevät, Hepo-oja kertoo.
Hirvikantoja seurataan usean vuoden suunnitelmalla ja vuosittaisilla laskennoilla.

Kaatunutta hirveä kuljetetaan metsässä.
Hirvilupien määrä vaihtelee vuosittain.Mika Moksu / Yle

Hepo-oja muistuttaa, että yksittäisen seuran alueella hirvilaskennan tulos ja Luken arviot voivat vaihdella paljonkin. Riistakeskuksessa painotetaan hirvitalousalueen kokonaistilannetta.
Hirvitalousalueet kattavat koko maan niin, että kukin hirvitalousalue kattaa mahdollisimman hyvin hirven kesä- ja talvilaitumet.
– Jos seuran metsästysalue on koko hirvitalousalueella pieni, niin hetkellisesti hirvien määriin voidaan saada suuria eroja. Kuukauden päästä tilanne voi olla vastakkainen.
Hirvet eivät liiku entiseen malliin sisämaahan.
REIJO KEHUS
Hirvikannat ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa todella paljon. Vuonna 2004 Riistakeskuksen Oulun alueella myönnettiin luvat yli 20 000 hirven ampumiseen. Kannan ollessa pienimmillään 1990-luvulla lupia myönnettiin alle 2 000.
Kuivaniemellä uskotaan siihen, että korkein hallinto-oikeus antaa luvan valittaa hirvilupapäätöksestä. Seura hävisi juttunsa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa, mutta se ei vähennä Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran halua jatkaa oikeusprosessia.
– Haluamme katsoa tämän asian loppuun asti, sanoo seuran puheenjohtaja Reijo Kehus.

lauantai 11. marraskuuta 2017

Uroshirvi saaliiksi 11.11.2017 - hirvijahti lopussa seurueemme osalta

Syksyn 2017 hirvijahti alkaa olla loppumassa metsästysseurueemme osalta. Seurueemme viimeinen hirvi kaadettiin Jounin toimesta kl 12.40 Nellan haukkuun. Aamulla kerettiin hieman tulistellakin ja odottaa mitä tapahtuu. Lopuksi kaikki meni hienosti. Hirvikanta on alueellamme kohtuuton, kun niitä on joka niemessä ja notkossa. Ensi viikon lopulla tulee metsään myytyä hirveä pyytämään porukka Seinäjoelta Ilkan ohjauksessa. Vasan metsään huutanut porukka pyytää sen ennen vuoden vaihetta. Kiitos hienosti menneestä kaudesta päällikölle ja koko hirviseurueelle.


Aamulla oli aikaa pitää nuotiota ja odottaa koiran haukkua...

... ja juuri, kun tuli alkoi olla kohdallaan löysi Nella hirven...

...ja kohta olikin Jouni ja Jorma saaliiksi saadun hirven luona... 
.. kuvasssa tarkempi ampumapaikka - tälle alueelle saadaan
joka syksy useita hirviä saaliiksi

sunnuntai 5. marraskuuta 2017

Hirvipeijaisissa 4.11.2017 kävi runsaasti väkeä ja ruoka oli erinomaista

Perinteiset hirvipeijaiset järjestettiin Kattilanpirtillä lauantaina 4.11.2017 klo 11 - 15. Peijaiset pidetään joka toinen vuosi kiitoksena maanomistajille, jotka ovat luovuttaneet maat seuran käyttöön. Seuran tehonaiset olivat jälleen loihtineet oivan lihakastikkeen, joka sai syöjiltään erinomaiset arvosanat. Lisäksi tarjolla oli palvilihaa, perunoita, leipää ja juomia. Suurkiitokset jälleen kerran tapahtuman järjestäjille. Paikalla kävi väkeä tasaiseen tahtiin arviolta 130 vierasta.


Pekka Å pongasi myös hirven, joka oli varmaan matkalla peijaisiin -
kuva otettu lähellä Kattilanpirttiä
Ilkka K. kävi ulkoiluttamassa Nitaa peijaispäivänä ja pääsi haukun lähelle, mutta yhtäkkiä hirvi 
tulikin kohti.Hirveltä lähti kohtaamisessa aika paljon karvaa, mutta mitenköhän kävi Ilkalle?

sunnuntai 29. lokakuuta 2017

Hirvenlihan huutokauppa meni hyvin 29.10.2017

Hirvenlihasta oli kiinnostunut reilut 25 huutajaa ja seura sai toimintaansa mukavasti rahaa. Kiitoksia kaikille huutajille ja paikalla olleille hirviseurueen jäsenille. Huutokauppa alkoi klo 14 ja huutoja riitti niin kauan kuin oli lihaa tarjolla.

Paavo K toimi meklarina

ja kauppa kävi...
Porukka oli valmiina huutamaan

lauantai 28. lokakuuta 2017

Perjantaina 27.10.2017 saatin kaadettua huutokauppahirvi

Ilkka pääsi ampumaan ison naarashirven Vilman haukkuun Ryöskärissä. Näin saimme sunnuntaiksi hirven huutokauppaa varten. Hirvi vedettiin metsästä uudella hirviputkella, joka on osoittautunut oivaksi työkaluksi hankalissa maastoissa.

Hirvi paloiteltiin ammattilaisen toimesta

ja vedettiin metsästä uudella hirviputkella

keskiviikko 25. lokakuuta 2017

Maanantaina 23.10.2017 jaettiin runsaasti hirvenlihaa

Alueella vallitseva korkeapaine ja siitä johtuvat pakkaset ehtivät kohmettaa varastossa olleet hirvien ruhot, joten jouduimme päätymään paloittelussa isoihin paloihin. Osa jäsenistä piti tapaa erittäin hyvänä ja osa hieman haasteellisempana, kun sattui hieman eri osia ruhoista. Kaiken kaikkiaan jaosta selvittiin ja oman kylmiön tarve koettiin tarpeelliseksi. Jaettavana oli kaikenkaikkiaan 8 aikuista hirveä ja 4 vasaa. 

Supernaiset vauhdissa
Joku onnekas sai tällaisenkin palasen jaossa
Päädyimme isoihin paloihin ja se näkyi...

... palaset olivat aikamoisia...

Hienot olivat jakoläjät

sunnuntai 22. lokakuuta 2017

Sunnuntaina 22.10.2017 hirviseurueemme sai 4 aikuista hirveä nurin

Sunnuntaina hirviseurueemme sai kaksi aikuista urosta ja kaksi aikuista naarasta perineistä ajojahtia käyttämällä. Kaikki ajot näytti menevän ihan nappiin. Kaadettujen hirvien lisäksi tuli merkittyä lukuisia havaintoja. Em. asiat osoittavat, että alueemme hirvikanta on vieläkin liian suuri, jotta metsänomistajat olisivat tyytyväisiä. Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että ensivuonna saamme luvan metsästää enemmän hirviä. Nyt jäljellä on seurallemme enää 2 aikuisen lupaa sekä yhden aikuisen ja yhden vasan luvat, jotka myymme muille halukkaille hirvestäjille metsään huutokaupalla. Jos olet kiinnostunut asiasta niin mene ja tarjoa Eräverkon huutokaupassa ja pääse nauttimaan alueemme runsaasta hirvikannasta.
Nuotiolla hirviseurueemme jäseniä
Teemu ja Hannu hirven kimpussa
Jussi opettamassa nuorta seurueemme jäsentä hirvenmetsästyksen saloihin
Vaikka on kiirettä on mukavaa välillä tarinoida nuotion ääressä
Yksitapa hakea hirvi metsästä...
ja oinen tapa...
... ja samaa rataa...
Joskus hirvien kerääminen metsästä vastaa tukkien noutoa....
Sauli esittelemässä ampumaansa uroshirveä

lauantai 21. lokakuuta 2017

Lauantaina 21.10 kaadettin perinteisellä ajomenetelmällä 2:ssa ajossa 5 hirveä

Lauantai päivä oli erittäin onnistunut ja heti aluksi saatiin saaliiksi iso uroshirvi 8+7 piikkinen. Ampujana kunnostautui Jouni. Toisessa ajossa sitten paukkui jo enemmän ja saaliiksi saatiin 2 vasaa, lehmä ja tappisarvisonni. Näiden lisäksi oli useita muita hirvihavaintoja.
Päivän ensimmäinen saalis oli Jounin "Pukkeroinen"

eli 8 + 7 piikkiä puolellaan
Toisessa ajossa kaatui jo aikalailla riistaa
Lahtimiehet olivat jo vastassa hirviä ja puukko alkoi heilumaan
Pikkuhiljaa hirvet pääsivät taljoistaan ja laitettiin riippumaan vajalle

Perjantaina 20.10 kaatui emä ja vasa Nellan haukkuun

Ilkka pääsi ampumaan Nellan haukkuun perjantaina emän ja vasan klo 17 aikoihin. Haukku oli jatkunut jo useita tunteja.

torstai 19. lokakuuta 2017

Torstaina 19.10.2017 saaliiksi vasa

Torstaina vapaaehtoiseen hirvijahtiin osallistui reilut 10 passimiestä ja Nella. Saaliiksi saatiin Viinamäestä yksi vasa, jonka ampui Ilkka. Saalis suolistettiin metsässä ja vietiin lahtivajalla nyljettäväksi ja orteen roikkumaan.
Makkaranpaistossa onnistuneen kaadon jälkeen lähes koko päivän porukka
Vakkurin Erkki, Kehuksen Jorma ja Jaakolan Paavo vastaanottamassa vasaa vajalla
Erkki nostaa vasan etupihdeillä sovivalle nylkykorkeudelle ja yhdessä nylkyporukka huolehtii nahkan
poistamisesta ja etujalkojen aukaisuista.Hirven nostossa mukana Paavon ja Jorman kanssa Teemu Väätäjä

maanantai 16. lokakuuta 2017

Syksyn 2017 hirvijahti käynnistyi - ensimmäisenä viikonloppuna hyvä saalis

Vuoden 2017 hirvijahti käynnistyi perjantaina 13.10.2017 peltojahdilla. Saaliiksi saatin vasa ja kaksi aikaista hirveä. Lauantaina jahti jatkui klo 8, jolloin kokoonnuttiin Viinamäen tienhaaraan. Paikalle saatiin 21 ajomiestä ja 30 ampujaa. Mukaan oli kutsuttu myös seuran ulkopuolisia jäseniä, joita olikin paikalla ilahduttavasti. Paikalla oli myös Rantapohjan lehden toimittaja seuraamassa jahtia ja haastattelemassa seuran nuorinta ampujaa 12 vuotiasta Saraa. Lauantaina  saimme kaadettua aikaisen hirven ja vasan. Sunnuntaina ammuimme kaksi aikaista ja yhden vasan, Saaliimme on tähän mennessä 5 aikaista ja 3 vasaa, joten jahti on alkanut mukavasti. Maanantaina ruhot paloiteltiin ja jaettiin osallistujien kesken,

Hirven vetoa hirviputkella

Vasan käsittelyä

Hieno vasa

Konsta passissa

Nuori hirvimies

Sakari onnellisena ensimmäisen kaadon jälkeen
Ensimmäisen päivän saalis

Linjan alla nuotiolla

Uuteen passiin lähdössä
Vasa lähdössä hirvivajalle