lauantai 20. tammikuuta 2018

Pienpetojen pyyntilupa Kauko Juopperille

Olemme suorittaneet alueellamme pienpeto / pienriista kartoitusta. Laskelmamme mukaan Jäniksiä on aluellamme noin 10 kpl ja pienpetoja on paljon enemmän. Edellä mainitun tilanteen korjaamiseksi on johtokunta antanut erillisen pienpetopyyntiluvan alueellamme Kauko Juopperille. Luvan sisältö on seuraava:

"Tämä lupa (nro 001/2018) oikeuttaa Kauko Juopperin pyytämään pienpetoja Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseuran alueella vuoden 2018 aikana huomioiden normaalit metsästyslain asettamat rajoitteet ja velvoitteet. Pyyntitapoina ovat kaikki pienpetojen lailliset pyyntitavat ilman asetta. Asetta voidaan käyttää pyynnissä eläinten lopettamiseen. Pyyntiä valvoo seuran puolesta jäsen Janne Vakkuri. Pienpedoista ei seura maksa tapporahaa ja em. eläimillä ei voi osallistua seuran pienpetokilpailuun.

Luvan on myöntänyt Kuivaniemen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n johtokunta,

Kuivaniemellä 20.1.2018"